Nam bảo vệ khách sạn lợi dụng sự vắng mặt của ba mẹ bé gái 13 tuổi đã nhiều lần đến nhà để thực hiện hành...