Dù Kiểm lâm tỉnh Hà Giang khẳng định việc xử phạt thanh niên chở lậu 2 tấm thớt là cần thiết nhưng nhiều ý kiến...