Phương Tây đang thay đổi quan điểm về vai trò của ông Assad sau khi đối mặt với mối đe dọa khủng bố ngày càng lớn...