Thực tế kiểm nghiệm, bắp sú ở Măng Đen có ưu điểm nổi trội: giòn, ngọt hơn bắp sú nơi khác nên được người...