Bảo Yến

Nghệ sĩ làm trò lố

Nghệ sĩ làm trò lố

Nhiều nghệ sĩ trẻ trong showbiz hiện nay đã chọn cách bất chấp, làm nhiều trò lố để mong được biết đến, kể...