Câu chuyện nhân viên bảo vệ "bị giữ tiền lương, phải ăn mì tôm hết hạn" gây xôn xao cộng đồng khiến cuộc sống...