Nam bảo vệ xì lốp xe ô tô trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ bị buộc thôi việc vì làm ảnh hưởng...