bảo vệ voi

Còn ai bảo vệ voi?

Còn ai bảo vệ voi?

Lần đầu tiên ở Việt Nam có một phiên toà chính thức xét xử những kẻ chặt đuôi, vặt trộm lông đuôi voi (nhiều...