Tại hiện trường, có một vài vết máu vương vãi kéo dài tới tận phòng làm việc của ông H.