UBND xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cho biết, do thấy có học sinh bị đuối nước nên bảo vệ nhà hàng ở bãi...