Ông Phan Văn Anh - phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (TLĐLĐ) Việt Nam - trao đổi cùng Tuổi Trẻ xung quanh kết luận...