Bỏ dở bữa cơm đang ăn, hai chú bảo vệ chỉ còn biết phì cười khi thấy con rắn khiến các nữ sinh khiếp vía.