'Em thấy mình sai và bồng bột quá. Đây là lần cuối em làm việc này', em N.P.H.T. (một trong hai thiếu niên bị bảo vệ...