Liên quan đến vụ 'bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên', phía gia đình 2 thiếu niên đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ...