Ngày 8-8, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã mời thanh niên cầm hung khí ẩu đả với nam bảo vệ chung cư khiến hai người...