bảo vệ chủ quyền

Bám biển, khẳng định chủ quyền

Bám biển, khẳng định chủ quyền

Để bảo vệ và giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc thiêng liêng, những người lính ở Đồn Biên phòng Đầm Môn...