Trưởng Ban Quản lý chợ Vinh cho biết, nam thanh niên này không bình thường và đã có hành động cởi hết đồ trên...