Cứ mỗi khi đến vụ thu hoạch cà phê thì người dân xã Đức Minh (Đắk Mil) tin tưởng gửi gắm tài sản,...