Trước khi bị chém đứt lìa cánh tay, ông Trung đã xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông trong việc đỗ...