Qua khám nghiệm hiện trường cơ quan công an xác định ông Đặng Ngọc Thành, nhân viên bảo vệ BHXH huyện Quỳnh Lưu,...