bảo vệ bệnh viện

Nỗi đau kép ở nhà thương

Nỗi đau kép ở nhà thương

Liên tục xảy ra các vụ tấn công vào bệnh viện, khống chế y - bác sĩ và đâm chém bệnh nhân thời gian gần đây...