Từ một người không trả được tiền thuê nhà bỗng xách túi Hermes hơn trăm triệu đồng, vợ của Nguyễn Minh Đức đã...