Những kẻ phạm tội tình dục ở mức độ đáng sợ, gây phẫn nộ, có khả năng tái phạm cao xứng đáng nhận...