Tuấn 'Nhóc'- một đối tượng khác tham gia đắc lực vào việc chặn xe, bao vây các xe chở công an sau xô xát...