Bài viết trên tờ Rodong Sinmun nhấn mạnh: 'Một người sẽ bị buộc phải cúi đầu và quỳ gối trước người khác,...