Trộm gần 50 triệu đồng của ông chủ, nữ nhân viên massage đưa bạn trai đi chơi Valentine ở Hội An, bao toàn bộ chi phí...