Troh Bư trong cách gọi của người Ê Đê nghĩa là 'lũng cá lóc' chỉ vùng đất xanh tốt, nơi từng có nhiều...