Sống với nhau như vợ chồng suốt 3 năm, em hết lòng hết dạ với anh, chăm sóc anh giống như người chồng thật sự...