Người đàn ông để quên tiền ở nhà trọ, đi khuya không an tâm nên đã báo thông tin giả đến công an để có chỗ