Chỉ vì muốn giữ chồng không đi theo vợ nhỏ mà bà E. báo tin giả rằng bản thân đã bị một đối tượng lạ mặt...