Hành khách được yêu cầu rời khỏi chuyến bay của hãng FlySafair để cảnh sát điều tra, sau khi một bào thai được tìm...