Bảo tàng Những món ăn đáng sợ ở Thụy Điển sẽ mở cửa đón khách từ cuối tháng 10/2018. Trong đó, du...