Bảo tàng Guggenheim nổi tiếng ở New York (Mỹ) vừa được tặng tác phẩm nghệ thuật có tên Comedian - làm từ một quả...