Bảo tàng mại dâm đầu tiên trên thế giới phơi bày chân thực cuộc sống hàng ngày của những gái bán thân trong khu...