Như thường lệ hằng năm, chương trình vui chơi Tết năm nay ở Bảo tàng Dân tộc học sẽ mang chủ đề văn hóa Kon Tum,...