bão số 3

Bão số 3 gây thiệt hại nặng

Bão số 3 gây thiệt hại nặng

Hoàn lưu bão số 3 đã gây mưa lớn, khiến nhiều tỉnh, thành từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa cho đến Hà Nội, Bắc...