Do ảnh hưởng của bão số 2, từ rạng sáng ngày 4.7 ở Hải Phòng đã có gió lớn khiến nhiều cây xanh bị...