Sáng 4.7, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần. Ban đầu ghi nhận đã có 2 người chết, 3...