bão số 14

Biển Đông sắp có bão

Biển Đông sắp có bão

Áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Tây Philippines dự báo sẽ đi vào Biển Đông trong hôm nay và mạnh lên thành bão...