bão số 13

Ba kịch bản của bão số 13

Ba kịch bản của bão số 13

Căn cứ vào các diễn biến cập nhật chiều 10/11, kịch bản xấu nhất của bão số 13 (Haikui) là vào phía nam vịnh Bắc...
Bão số 13 tiếp tục mạnh thêm

Bão số 13 tiếp tục mạnh thêm

Lúc 10 giờ ngày 10.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ vĩ bắc; 118,9 độ kinh đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng...