bão số 10

Bão số 10 tan trên Biển Đông

Bão số 10 tan trên Biển Đông

Bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sớm hơn so với dự báo. Hình thái này tiếp tục giảm cường độ trong...
Bão Goni suy yếu, miền Trung mưa to

Bão Goni suy yếu, miền Trung mưa to

Khi vào gần bờ các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, bão Goni suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; 4 tỉnh đã sơ tán...
Cảnh giác trước bão số 10

Cảnh giác trước bão số 10

Mặc dù bão số 10 được dự báo suy yếu khi đổ bộ vào đất liền, nhưng tại các tỉnh ven biển như Quảng Ngãi, Bình...