Mỗi năm chi phí mà chính phủ Nga chi cho việc bảo quản thi hài lãnh tụ Lenin rơi vào khoảng gần 200.000 USD. ...