Mùa hè đến, có không ít người thích ăn vải. Nhưng làm sao để giữ vải tươi ngon thì không phải ai cũng biết.