Bão Nida đã đổ bộ vào bán đảo Dapeng ở thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông miền Nam Trung Quốc, vào 3h35 sáng 2/8.