Mọi hoạt động ở Đài Loan gần như tê liệt, sau khi cơn bão nhiệt đới Nesat càn quét qua hòn đảo này vào ngày 29.7...