Bảo Ngân được dân mạng khen ngày càng xinh đẹp và trưởng thành khi rũ bỏ hình tượng 'bánh bèo', chuyển...