Đơn vị bảo hiểm đã nhanh chóng tạm ứng tiền cho các gia đình có nạn nhân tử vong để giải quyết những khó khăn...