Video được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy các phần bên ngoài của một nhà xưởng bị xé toạc và thổi bay...