Thời gian làm bảo mẫu trông trẻ, bà Chờ nhiều lần trộm tiền của chủ nhà và đã bị cảnh sát bắt giữ.