Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, những tháng cuối năm 2020 sẽ có 5 - 6 cơn bão ảnh hưởng...